PIN_minarena_2020

Min Arena – andel

kr 500,00

Bli en klubbeier du også!

Som de fleste vet så er MIF Fotball eid av medlemmene og slikt sett selger ikke klubben eierskapet videre. Men i tøffe tider gjelder det likevel å være kreativ. Derfor tilbyr vi nå andelssalg av selve banen, som igjen er et av klubbens viktigste eiendommer. Andelen du kjøper gir deg:

  • Navnet ditt på veggen inne i klubbens nye lokaler
  • En vakker pin til å feste på jakkeslaget
  • Skryterett som medeier til matta (men ingen reell eiendom dessverre)

Dette blir et spleiselag mellom klubbmedlemmer, lojale patrioter, fans og næringsliv. Prisen på andelen er 500 for privatpersoner og 5.000 for bedrifter.

Og når målene begynner å renne inn på Consto Arena igjen – i riktig ende forhåpentligvis. Da er det på din bane det skjer. Ganske tøft å tenke på.

Pengene vi samler inn går uavkortet til den sportslige satsingen i årets Eliteserie. På grunn av utfordrende økonomi så vil hver krone gi klubben bedrede forutsetninger til å hamle opp med resten av eliten i Norge.

Navn på andelseier